İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TERİMLERİNDEN ÖRNEKLER; ETRİYE, GÖNYE, PİLYE, ÇİROZ, NERVÜRLÜ ÇELİK
     
 
KÜTÜK DEMİR
90x90 mm, 6-12mt Kütük Demir
100x100 mm, 6-12mt Kütük Demir
120x120 mm, 6-12mt Kütük Demir
130x130 mm, 6-12mt Kütük Demir
150x150 mm, 6-12mt Kütük Demir
İNŞAAT DEMİRİ
8mm İnşaat Demiri
10mm İnşaat Demiri
12mm İnşaat Demiri
14-40mm İnşaat Demiri
FİLMAŞİN (KANGAL DEMİRİ)
6mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
8mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
10-16mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
PROFİLLER
U Profiller
IPN Profiller
IPE Profiller
SAÇLAR
HURDA DEMİR
İNŞAAT MALZEMELERİ
Hazır Beton 
Çimento (Torbalı ve Dökme)
Tuğla Bims ve Gaz Beton Çeşitleri
Granit, Mermer, Fayans Kaplama Malzemeleri
NAKLİYE & HAFRİYAT
 
   

 

BOY KESİM: Kolon, kiriş ve radye temellerde kullanılan nervürlü inşaat çeliklerinin istenilen boy ve adette kesimidir. (BKZ.SF.l 0)


ETRİYE: Kolon ve kirişlerin içinde bulunan ve boyuna yerleştirilen ana demirlerin etrafını saran ince çaplı demirler olarak tanımlanabilir. Asıl görevi, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde yerleştirilme aralıklarının sıklaştırılmasıyla deprem anında bu bölgelerdeki mukavemeti artırmak ve kolon-kiriş bağlantısının göçmesini önlemektir. Diğer bir görevi ise boyuna demirleri sarmak suretiyle güçlendirmek olarak açıklanabilir.(BKZ.SF.6,7)


GÖNYE: Pisagor teoreminden yararlanıp, 3-4-5 kuralı uygulanarak 90 derecelik dik köşelerin oluşturulması. (BKZ.SF.6,7)


PİLYE: Düz, kavisli, kanca v.b. gibi özel şekilde bükülmüş çelik bağlantıları güçlendirme amaçlı kullanılan, kesme kuvvetini karşılamak üzere betonarme kiriş ve döşemelere yerleştirilen özel şekilde bükülmüş betonarme çeliği. (BKZ.SF.8,9)


ÇİROZ: Kolonların karşılıklı demirleri veya demir donatıyı birbirine bağlayıp mesafeyi sabit tutmaya yarayan S harfi şeklindeki demir elemanlara verilen isimdir. (BKZ.SF.8,9)


DONATI: Betonarme yapılarda kullanılan, durum ve yerine göre değişik biçimler verilen çelik çubukların ismidir. Betonarme yapı elemanlarının içindeki çeliktir.

FİRKETE: 12 metre boyumdaki beton çeliğin U harfi şeklinde bükülmesidir.

NERVÜRLÜ ÇELİK: Betonarme yapılarda kullanılan, yüzeyindeki çıkıntılar(diş-nervür) nedeniyle betondan sıyrılıp çıkma olasılığı çok düşük olan betonarme çeliğidir.

FİLMAŞİN: Sıcak haddelenerek yapılan, genellikle yuvarlak, soğuk çekme için ve inşaat çeliği donatısında(etriye, gönye, pilye, çiroz), fore kazık donatılarında ve sanayide(tel,çivi, çelik hasır, civata, somun, kaynak elektrotu) kullanılan kangal halindeki yarı mamul metal çubuk.(BKZ.SF.11)

ADERANS: Beton ile donatı olarak kullanılan nervürlü çeliğin birbirine yapışması ve beraber çalışmasıdır.

DEMİR: Atom numarası 26 olan bir elementtir. Simgesi "Fe"dir. Yer kabuğunda en çok bulunan metal demirdir. Demir metali, demir cevherlerinden elde edilir ve doğada nadiren element olarak bulunur.

ÇELİK: Demir cevherinden elde edilen ham demire şekil verme özelliği ve mukavemet kazandırmak dolayısıyla kullanım alanını genişletmek için içerdiği karbon miktarını ikinci bir işlemle %17'nin altına indirerek elde edilen DEMİR-KARBON bileşiğidir.

ALAŞIMLI ÇELİK: Çelikte normal olarak bulunan karbon(C), silis(Si), Mangan(Mn), fosfor(P), kükürt(S) gibi elementlerin dışında; bileşiminde krom(Cr), nikel(Ni), molibden(Mo), Titan(Ti), Vanadyum(V) gibi elementlerin bir veya birden çoğunu belirli bir oranın üzerinde içeren çeliklerdir.

MUKAVEMET: Dayanma, direnç, direniş. Bir yapı gerecinin direnebileceği en büyük gerilme; dayanım, yapının taşıyıcı bir bölümü üzerine gelen yüklere göre direnme yeterliliği.

AKMA MUKAVEMETİ: Elastiklik sınırından sonra malzemenin ani olarak uzamaya başladığı tanımlanmış miktarda kalıcı deformasyona neden olan mukavemet değeridir.

ÇEKME MUKAVEMETİ: Akma noktasından sonra malzemeye kuvvet uygulanmaya devam edilirse gerilim ve uzama en yüksek değere ulaşır. Bu noktada ulaşılan kuvvetin kesit alana oranı çekme mukavemetini verir.

SÜNEKLİK: Bir cismin çekme gerilmesi altında çatlamaya veya kırılmaya uğramadan şekil değiştirme yeteneği.
Örnek: Çelik, yüksek sünekliği sayesinde kırılgan bir malzeme olan betonu takviye ederek betonarme isimli yapı malzemesini oluşturur.

TSE 708: Bu standart, dairesel kesitli ve düz yüzeyli; nervürlü veya yüzeyi profilli beton çelik çubukları kapsar.

İSO : Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu.

NERVÜR: Direnci arttıran çıkıntı.


MANDREL NEDİR?: Demir bükme işleminde bükümü yapılan demirin etrafında büküm işlemini yapan çelik silindir.


PAS PAYI: Bir betonarme elemanının içinde bulunan demir donatının beton dış yüzeyinden uzaklığına pas payı denir.


KOROZYON NEDİR?: Metallerin içinde bulundukları toprak, beton, su vb. ortamların malzeme üzerinde oluşturduğu kimyasal tahribattır. Metallerde paslanma olarak tanımladığımız korozyonun(aşınma) ana nedeni havadaki nemdir.


PERDE: İskeletli yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan betonarme duvar.

PLAN: Bir cismin yatay bir düzlemde kesildiği varsayılarak çizilen ölçekli ara kesit resmi, yatay kesit.

PROJE: Bir yapının gerçekleştirilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü.

ŞANTİYE VE ŞANTİYE BİNASI: Yapım Yeri. İşlerin yürütülebilmesi için yapı yerinde kurulan geçici bina.

HAZIR BETON: Bir beton santralinde üretilerek transmikserlerle yapı yerine getirilen taze beton.

 

Etiketler
demir,demir fiyatı, demir fiyatları, inşaat demiri, inşaat demir fiyatı, inşaat demir fiyatları, 8mm inşaat demiri, inşaat demir, 10mm inşaat demiri, hazır demir, kütük demir,90x90 mm, 6-12mt kütük demir, 100x100 mm, 6-12mt kütük demir, kangal demiri, 6mm kangal demiri ( filmaşin ),6mm kangal demiri ( filmaşin ), filmaşın, profil, saç, hurda demir, hazır beton, çimento, u profiller, ipn profiller, pe profiller, hazır demir, etriye, pilye, çiroz, prefabrik donatı elemanları, boy kesim, gönye, nervürlü inşaat demiri, inşaat demiri fiyatları 2010, kardemir demir fiyatları, demir profil fiyatları, hurda demir fiyatları 2010, inşaat demiri ağırlıkları, saç fiyatları, inşaat demiri fiyatları 2009, inşaat demiri fiyatları
 
 
 

 

 

 
 

Üretimde kullanılan kütükler DIN, ASTM EN normlarına göre tedarik edilir. Otomasyon sistemi ile çalışan fırınlarımızda tavlama işlemi yapılmaktadır. Otomasyonlu ve loop...

 

Firmamız, yüksek standartlarda tuttuğu üretim kalitesiyle, yurtdışı satışlarını her yıl biraz daha artırmaktadır. Geçmiş yıllarda da, ürünlerimizin kalitesini belgelemek açısından TSE belgesini...

 

İnşaat Çeliğinin İmalat Yöntemleri,
TSE708/1996 Türkiye İnşaat Çeliği Standardı, Şantiyelerdeki Demir Büküm Hataları,
Şantiye Sahasında Nervürlü İnşaat Çeliği Hazırlanması...

 

Sektöründe lokomotif firma özelliğini taşıyan, Güçlüler Demir İnşaat Tur.San ve Tic. LTD.ŞTİ.' üretim bantları, depo ve merkez ofisinden kesitler halinde resim galerisi...

 
                 
                 
İNŞAAT DEMİR FİYATI   İNŞAAT DEMİRİ   KÜTÜK DEMİR  KANGAL DEMİRİ (FİLMAŞİN)   PROFİLLER
İnşaat Demiri Fiyat Endeksi 8mm İnşaat Demiri 90x90 mm, 6-12mt Kütük Demir 6mm Kangal Demiri (Filmaşin) Köşebent Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2011 10mm İnşaat Demiri 100x100 mm, 6-12mt Kütük Demir 8mm Kangal Demiri (Filmaşin) NPI Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2010 12mm İnşaat Demiri 120x120 mm, 6-12mt Kütük Demir 10mm Kangal Demiri (Filmaşin) NPU Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2009 14mm İnşaat Demiri 130x130 mm, 6-12mt Kütük Demir 12mm Kangal Demiri (Filmaşin) IPE Profil
Kardemir Demir Fiyatları 16mm İnşaat Demiri 150x150 mm, 6-12mt Kütük Demir 14mm Kangal Demiri (Filmaşin) Yuvarlak demir
Hurda Demir Fiyatları 18mm İnşaat Demiri 16mm Kangal Demiri (Filmaşin) Lama demir
20-40 mm İnşaat Demiri Kare demir

 

TASARIMMERKEZİ.NET 0216 630 02 02