İNŞAAT DEMİRİNİN (ÇELİĞİNİN) İMALAT YÖNTEMLERİ
     
 
KÜTÜK DEMİR
90x90 mm, 6-12mt Kütük Demir
100x100 mm, 6-12mt Kütük Demir
120x120 mm, 6-12mt Kütük Demir
130x130 mm, 6-12mt Kütük Demir
150x150 mm, 6-12mt Kütük Demir
İNŞAAT DEMİRİ
8mm İnşaat Demiri
10mm İnşaat Demiri
12mm İnşaat Demiri
14-40mm İnşaat Demiri
FİLMAŞİN (KANGAL DEMİRİ)
6mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
8mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
10-16mm Kangal Demiri ( Filmaşin )
PROFİLLER
U Profiller
IPN Profiller
IPE Profiller
SAÇLAR
HURDA DEMİR
İNŞAAT MALZEMELERİ
Hazır Beton 
Çimento (Torbalı ve Dökme)
Tuğla Bims ve Gaz Beton Çeşitleri
Granit, Mermer, Fayans Kaplama Malzemeleri
NAKLİYE & HAFRİYAT
 
   


Ülkemizde yaşanan 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra, sağlam ve kaliteli inşaat kavramı günlük hayatımıza fazlası ile girmiştir. Her zaman çok önemli olan bu kavramın bir deprem ile hayatımıza girmesi üzücüdür.

Kaliteli ve sağlam inşaat için gerekenlerden birisi de, nitelikli ve kaliteli inşaat demiri kullanımı ve doğru büküm yapılmasıdır. Bu yazının geri kalan kısmında inşaat çeliği ile nervürlü inşaat demiri kastedilecektir.

İnşaat çeliğinde, dünyada değişik ülkelere ait standartlara göre üretimler yapılmaktadır. Bu standartların gelişimi incelendiğinde, inşaat çeliğinden beklenen mekanik özelliklerin yıllar içinde yükseldiği görülecektir.

Bu beklentileri iki temel noktada toplayabiliriz

1 - Gelişmiş mekanik özellikler. 2 - Maliyet (ekonomiklik.)

Aslında, inşaat çeliğinin mekanik özelliklerinin geliştirilmesinin temelinde de, ekonomik beklentiler yatmaktadır.

Yapıların, statik ve / veya dinamik yüke göre dizaynlarında göz önünde tutulan noktalardan birisi de inşaat çeliğinin akma dayanımıdır. Buna ek olarak son yıllarda kullanılan demirin sünekliği ve çekme dayanımı da göz önüne alınmaktadır. Demirin metalik özelliklerinin artırılması neticesinde inşaatlarda kullanılacak demir kesiti düşürüleceğinden daha az demir kullanılmakta ve bunun sonucunda ağırlıktan, nakliyeden ve hacimden kazanılmakta, dolayısıyla maliyetler düşmektedir. Bu kısa açıklamalardan sonra ilerleyen bölümlerde, inşaat çeliğinin mekanik özelliklerini geliştirmenin yolları üzerinde durulacaktır.

MEKANİK ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

İnşaat çeliğinde mekanik özellikleri arttırmanın yollarını anlatmadan önce, söz konusu özelliklerin neler olduğunun verilmesi faydalı olacaktır.

1 - Mukavemet (akma - çekme mukavemetleri)

2 - Kaynaklanabilirlik

3 - Süneklik(Uzama)

4 - Katlanabilirlik(Bükülebilirlik)


Üç değişik yoldan inşaat çeliğinin bu özellikleri geliştirilebilir:

A - Kimyasal analizle,

B - Soğuk işlemlere tabi tutarak,

C - Kontrollü su soğutma yöntemi kullanılarak.


A - Kimyasal Analiz:

Mukavemet, temel olarak bir inşaat çeliğinden beklenen özelliktir. Genel olarak, min. 420 MPa akma istenen inşaat çeliğinde bazı ülkelerde bu alt sınır, 500 MPa hatta 600 MPa dır. Maliyet göz önüne alındığında mukavemeti artırmanın temel yollarından birisi çeliğin içindeki Karbon (C) ve Mangan (Mn ) oranlarını artırmaktır.

Demir içindeki C oranının artması, mukavemeti olumlu etkilerken, kaynaklanabilirlik özelliğini ters yönde etkilemekte ve malzeme kırılganlaşmaktadır. Bu nedenle, birçok inşaat demiri standardında, karbon oranının üst sınırı verilmiştir. Özel yöntemlerin kullanılmayacağı durumlarda kaynaklanabilirlik için karbon oranının % 25'den az olması aranmaktadır. Kaynaklanabilirliğin önemi özellikle prefabrik yapıların imalatında çok önemlidir. Bu tür imalatlarda, hız ve ölçüsel hassasiyet nedeniyle kaynakla birleştirme kullanılmaktadır. Yine yüksek karbon oranı, malzemede gevrekliğe neden olacağından, malzeme imalat aşamasında kıvrılma ve bükülmelerde, çatlayacak ve / veya kırılacaktır. Doğal olarak bu, istenmeyen bir durumdur. İnşaat çeliği kullanımında, malzemenin katlanabilmesi ve bükülebilmesi, vazgeçilemeyecek bir özelliktir.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde, inşaat çeliğinde salt karbon ayarlaması ile istenen özelliklere ulaşılamamaktadır. Eski yöntemlerle üretim de, yüksek mukavemette, sünek, kaynaklanabilir ve tokluğu yüksek bir inşaat çeliği için, Manganın dışında, Vı. Ti, Mb vb. alaşım elementleri kullanımı gerekmektedir. Bu alaşım elementlerinin herbirinin çok pahalı olduğu düşünülürse maliyetler direkt olarak artacaktır.

B - Soğuk İşlemler:

Yukarıda sayılan özellikleri artırmanın bir yolu da, sıcak haddelenmiş inşaat çeliğine daha sonradan burma, çekme gibi soğuk işlemler uygulamaktır. Bu hızı düşük yöntemler, üretim kaybına neden olmasının yanısıra, fazladan bir işlem olması nedeniyle direkt olarak maliyeti arttırmaktadır.

C - Kontrollü Su Soğutma Yöntemi:

Kontrollü su soğutma yöntemi temel mantık olarak, sıcak haddelenen inşaat çeliğinin, üretim hattından hemen sonra su vermek ve daha sonrasında iç ısısı ile temperlemektir. Bu mantık çerçevesinde, alaşım elementleri kullanmadan ve düşük Karbon ve Mangan ( % 0.1 3 - 0.17 C ve % 0.75 - 0.90 Mn aralığı gibi) oranları ile, istenen özelliklerde inşaat çeliği üretimi mümkün olmaktadır. Bu da, istenen özelliklerde ve düşük maliyetli malzeme anlamına gelmektedir.

Kontrollü su soğutma yönteminde, sıcak haddelenen mamul son tezgahtan çıktıktan hemen sonra, özel dizayn edilmiş su verme ünitesine girmektedir. Ünite içinde, hızlı bir soğumaya maruz kalan mamulün dışında, kalınlığı su verme süresine bağlı olarak değişen, martenzit bir kabuk oluşur.

Martenzit küçük tanecikli bir yapı olması nedeniyle, oldukça sert ve mukavimdir; ancak, kırılgan bir yapıya sahip olduğu için, ısıl işleme tabi tutulması gerekmektedir. Bu noktada ani soğutulan dış kabuğun altında, hala sıcak olan merkezin ısısı devreye girmekte ve ani soğumayla oluşan dıştaki martenzit kabuğu, malzeme soğutma ünitesini terk ettikten sonra, içerden dışarıya doğru temperlemekdetir. Bu işlem, malzeme soğutma platformuna, ulaşıncaya kadar devam eder. Soğutma platformunda yan yana dizilmiş diğer malzemelerden de etkilenerek, merkezdeki yapı, son şeklini alır. Malzemenin merkez yapısı çapa ve haddeleme sıcaklığı gibi etmenlere de bağlı olarak ferrit + perlit veya ferrit + perlit + beynit bir yapı gösterebilir. KAYNAK.(Devrim ÖZSOY)

 

 

Etiketler
demir,demir fiyatı, demir fiyatları, inşaat demiri, inşaat demir fiyatı, inşaat demir fiyatları, 8mm inşaat demiri, inşaat demir, 10mm inşaat demiri, hazır demir, kütük demir,90x90 mm, 6-12mt kütük demir, 100x100 mm, 6-12mt kütük demir, kangal demiri, 6mm kangal demiri ( filmaşin ),6mm kangal demiri ( filmaşin ), filmaşın, profil, saç, hurda demir, hazır beton, çimento, u profiller, ipn profiller, pe profiller, hazır demir, etriye, pilye, çiroz, prefabrik donatı elemanları, boy kesim, gönye, nervürlü inşaat demiri, inşaat demiri fiyatları 2010, kardemir demir fiyatları, demir profil fiyatları, hurda demir fiyatları 2010, inşaat demiri ağırlıkları, saç fiyatları, inşaat demiri fiyatları 2009, inşaat demiri fiyatları
 
 
 

 

 

 
 

Üretimde kullanılan kütükler DIN, ASTM EN normlarına göre tedarik edilir. Otomasyon sistemi ile çalışan fırınlarımızda tavlama işlemi yapılmaktadır. Otomasyonlu ve loop...

 

Firmamız, yüksek standartlarda tuttuğu üretim kalitesiyle, yurtdışı satışlarını her yıl biraz daha artırmaktadır. Geçmiş yıllarda da, ürünlerimizin kalitesini belgelemek açısından TSE belgesini...

 

İnşaat Çeliğinin İmalat Yöntemleri,
TSE708/1996 Türkiye İnşaat Çeliği Standardı, Şantiyelerdeki Demir Büküm Hataları,
Şantiye Sahasında Nervürlü İnşaat Çeliği Hazırlanması...

 

Sektöründe lokomotif firma özelliğini taşıyan, Güçlüler Demir İnşaat Tur.San ve Tic. LTD.ŞTİ.' üretim bantları, depo ve merkez ofisinden kesitler halinde resim galerisi...

 
                 
                 
İNŞAAT DEMİR FİYATI   İNŞAAT DEMİRİ   KÜTÜK DEMİR  KANGAL DEMİRİ (FİLMAŞİN)   PROFİLLER
İnşaat Demiri Fiyat Endeksi 8mm İnşaat Demiri 90x90 mm, 6-12mt Kütük Demir 6mm Kangal Demiri (Filmaşin) Köşebent Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2011 10mm İnşaat Demiri 100x100 mm, 6-12mt Kütük Demir 8mm Kangal Demiri (Filmaşin) NPI Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2010 12mm İnşaat Demiri 120x120 mm, 6-12mt Kütük Demir 10mm Kangal Demiri (Filmaşin) NPU Profil
İnşaat Demiri Fiyatları 2009 14mm İnşaat Demiri 130x130 mm, 6-12mt Kütük Demir 12mm Kangal Demiri (Filmaşin) IPE Profil
Kardemir Demir Fiyatları 16mm İnşaat Demiri 150x150 mm, 6-12mt Kütük Demir 14mm Kangal Demiri (Filmaşin) Yuvarlak demir
Hurda Demir Fiyatları 18mm İnşaat Demiri 16mm Kangal Demiri (Filmaşin) Lama demir
20-40 mm İnşaat Demiri Kare demir

 

TASARIMMERKEZİ.NET 0216 630 02 02